ORGANISATIE

EWV Het Oosten heeft een bestuur en diverse commissies. Op deze pagina vind je bij wie je voor welk onderwerp terecht kunt.

 

Bestuur

Jos Reeuwijk voorzitter
Kees Lems secretaris en activiteitencommissie
Gerard Scharstuhl penningmeester , kledingcommissie en ledenadministratie
Vacature 2e penningmeester, sponsorcommissie en ledenadministratie
Marrianne van den Berg bestuurslid, vrouwencommissie en PR&communicatiecommissie
Darko Lonink bestuurslid, jeugdcommissie en activiteitencommissie
Saskia Baas bestuurslid en vrouwencommissie

 

Voor vragen aan het bestuur kan je contact opnemen met de secretaris: secretaris@ewv-hetoosten.nl 

 

Commissies

Jeugdcommissie

Deze commissie verzorgt alle taken en activiteiten voor de jeugdafdeling.

Leden van deze commissie zijn Darko Lonink en Eric Meijer. Meer informatie over de jeugdactiviteiten is te vinden onder de jeugdafdeling of voor vragen :jeugd@ewv-hetoosten.nl

 

Activiteitencommissie

Deze commissie zorgt voor verschillende activiteiten om de samenhang en het sociale aspect binnen de vereniging te vergroten. Jaarlijks  organiseren we een wegtoertocht en een veldtoertocht die in de landelijke NTFU kalender zijn opgenomen. Ook rijden we elk jaar de clubtocht Uitdaging van het Oosten in het Teutoburgerwald. In de wintermaanden verzorgt  de commissie regelmatig een thema-avond op de vaste inloopavond,  iedere eerste maandagavond van de maand. Ook organiseren we jaarlijks een maatschappelijke activiteit  zoals een heidag waarin we gezamenlijk aan het werk gaan in een natuurgebied als tegenprestatie voor het gebruik er van. Ieder jaar brengt onze vereniging op 5 mei het Bevrijdingsvuur naar Enschede. Onze activiteiten zijn te vinden in de agenda.

De activiteitencommissie bestaat uit  Darko Lonink, Theo Troost, Alwy Huisman, Alice Visser, Huub Thien, Cor van Rijnsoever, Kees Lems, Lammie Steffens en Judith ten Cate. Wil je meer weten over onze activiteiten, mail dan naar activiteiten@ewv-hetoosten.nl.

 

Vrouwencommissie

De vrouwencommissie stimuleert en promoot het vrouwenfietsen, organiseert ladies only clinics en vrouwenborrels.

De vrouwencommissie bestaat uit Marrianne van den Berg,  Truus van de Broek, Saskia Baas,  Ineke Mulder, Claudia Bisschops en Judith ten Cate Voor meer informatie mail naar: vrouwen@ewv-hetoosten.nl

 

PR & Communicatie 

Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud van de website en de PR en Communicatie. Heb je vragen of ideeën of kom je een nieuwsitem tegen waarvan je vindt dat we daar aandacht aan moeten besteden, geef dit dan door.

De leden zijn Marrianne van den Berg, Hédwig Berkel en Manon Bijsterbosch. Je kunt met hen contact opnemen via pr-communicatie@ewv-hetoosten.nl

 

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsoren, het onderhouden van de contacten met de sponsoren, het opstellen van sponsorcontracten en werkt nauw samen met de PR & Communicatie commissie.

De sponsorcommissie bestaat uit Truus van den Broek-Harmsma en Brigitte Scheepers-Moes en er is een vacature. Sponsor worden? Mail dan naar sponsorcommissie@ewv-hetoosten.nl

 

Kledingcommissie

De leden van de kledingcommissie onderhouden de contacten met onze leverancier Bioracer. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de samenstelling van ons kledingpakket.

Wendy Martens, Theo Troost en Gerard Scharstuhl maken deel uit van de kledingcommissie. Heb je vragen over de clubkleding kun je mail naar: kleding@ewv-hetoosten.nl

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Gerard Scharstuhl. Informatie over het lidmaatschap bij EWV het Oosten kun je hier. Voor direct contact kun je mailen met ledenadministratie@ewv-hetoosten.nl

 

Vertrouwenspersoon

Elk lid of vrijwilliger van EWV Het Oosten kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over overschrijding van gestelde gedragsregels voor vrijwilligers of vermoedens daarover wil spreken. Ook wanneer binnen de algemene geldende basisomgangsregels grenzen worden overschreden, dit getracht is tussen de betrokkenen te bespreken en dit onvoldoende tot een veilige sportomgeving van een ieder geleid heeft, kan men een beroep doen op de vertrouwenspersoon van de vereniging: Hanny Toebes vertrouwenspersoon@ewv-hetoosten.nl