Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd om bij onze vereniging mee te fietsen, dan kun je altijd een aantal keer vrijblijvend met ons mee doen. Mocht je je daarna als lid willen aanmelden, dan kun je dat via onze aanmeldingspagina doen. De penningmeester neemt dan z.s.m. contact met je op.

De contributie voor zowel jeugdleden als volwassenen bedraagt € 70,50 per jaar. In deze contributie is de bijdrage voor de NTFU basisverzekering al verwerkt. Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,00 extra, namelijk € 20,00 voor een clubshirt en € 5,00 administratiekosten.

De NTFU kent ook een zogenaamd XL-lidmaatschap voor mensen die zich aanmelden in de 2e helft van het jaar. Dit lidmaatschap geldt dan voor de rest van het lopende jaar en het volle jaar erop. Het contributiebedrag is daarop aangepast.

Verlenging en opzegging

De wetgeving met betrekking tot abonnementen en lidmaatschappen is per 1 december 2011 veranderd. Vanaf deze datum is het stilzwijgend verlengen verboden, tenzij …. Ook is de opzegtermijn teruggebracht tot maximaal 3 maanden.

De uitzondering “tenzij….” houdt in dat de wet voor sportverenigingen een uitzondering maakt. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap met een jaar blijft voor ons bestaan, tenzij je als lid dit lidmaatschap aantoonbaar (dus niet mondeling) opzegt. Bij deze opzegging is dan wel de (in de statuten vastgelegde) voorwaarde van kracht dat de contributie voor het gehele jaar verschuldigd blijft. Voor de vereniging geldt daarbij de voorwaarde dat zij deze (opzeggings)informatie eenvoudig dient te verschaffen via website en/of clubblad.

Opzegging van het lidmaatschap kan gebeuren tegen het einde van het verenigingsjaar en met in achtname van een opzegtermijn van minimaal één maand. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd.