Fietsen in een groep

AFSPRAKEN BIJ RIJDEN IN EEN GROEP

 

Het (toer)fietsen in een groep vraagt om een goede concentratie, de nodige voorzichtigheid en oplettendheid, zeker in het begin van het seizoen wanneer nog niet iedereen aan elkaar gewend en gewaagd is.

De snelheid van een toerfietser ligt gemiddeld twee keer zo hoog als die van een “gewone” fietser. Dit maakt dat onze medeweggebruikers onze snelheid vaak fout inschatten. Hier moeten we als toerfietser dus rekening mee houden en we moeten er op anticiperen om ongelukken te voorkomen. Scheldkanonnades naar andere weggebruikers helpen slechts zelden. Een vriendelijk woord voor iedereen die je passeert doet meer goed voor het toerfietsen dan een agressieve reactie, in welke vorm dan ook!

Fietsen in een groep vraagt om regels:

 • Voordat je begint: is je fiets in goede staat, check je banden en remmen
 • Neem reparatiemateriaal, extra binnenband en pomp mee
 • Tip: schrijf je mobiele telefoonnummer op je NTFU pas en neem deze mee
 • Zorg voor voldoende eten en drinken
 • Een helm dragen is verplicht
 • Houd je aan de verkeersregels en gedragscodes NTFU zoals:
  • houd rekening met anderen in het verkeer
  • gebruik een fietsbel
  • geef tijdig aan welke richting je gaat volgen
  • blijf beleefd tegen andere weggebruikers
  • rijd altijd op het aangegeven fietspad
  • passeer een fietser of een wandelaar op gepaste snelheid
  • volg aanwijzingen op van politie of verkeersregelaar
  • gooi afval in een vuilnisbak
 • Samen uit samen thuis: bij een slechte dag geef dit aan bij de wegkapitein
 • Kies de juiste groep waarin je goed kan meekomen
 • Bij een klim: wachten we bovenaan op de anderen
 • Pech of lek rijden, zoek naar een veilige plek
 • Veiligheid:
  • handen bij de rem
  • voldoende afstand houden
  • rijdt achter het wiel, niet ernaast
  • niet achterom kijken om te praten
  • niet abrupt van rijrichting veranderen bij bv verkeerde afslag
  • in de berm? uitvieren, remmen en voorzichtig weer de weg op
  • blijf geconcentreerd bij bv gps
  • tochten zijn geen wedstrijden!
  • max 14 personen per groep
  • kijk altijd zelf goed uit bij oversteken van kruisingen / wegen

 

Groepstekens

Als we in de groep fietsen gebruiken we de volgende tekens:

VOOR, als er zich een voorwerp of weggebruiker voor ons aan de rechterzijde van de weg bevindt, die we willen passeren en waar dus ruimte voor moet worden gemaakt

ACHTER als een snellere weggebruiker ons van achteren nadert en ons wenst in te halen

TEGEN in geval van een tegenligger aan de linkerzijde

DIMMEN als snelheid moet worden geminderd

LET OP algemene waarschuwing in druk verkeer, onoverzichtelijke situaties bij kruisingen etc. Dit is vaak een teken om het tempo te verlagen

PAALTJE spreekt voor zich

RITSEN dan voegt de buitenste fietser in achter de binnenste fietster.

DRAAIEN  dan draaien we door in formatie, we draaien door van buiten naar binnen, zodat we het kopwerk afwisselen.

 

Taken wegkapitein

 • Begeleidt de groep op een plezierige en veilige manier
 • Aandacht voor nieuwkomers
 • Fietsen volgend de verkeersregels
 • Gedragscode NTFU naleven
 • Bepaalt de route, afstand en tempo
 • Bij meer dan 6 deelnemers blijft de wegkapitein op positie 2 in de groep
 • Zorgt dat er gerouleerd wordt
 • Samen uit samen thuis