STATUTEN EN AVG VERKLARING

 

Statuten

Onze statuten zijn op te vragen bij onze secretaris via secretaris@ewv-hetoosten.nl.

 

AVG verklaring

De stichting AGV voor Verenigingen heeft op 20 april 2018 verklaard dat de EWV Het Oosten het AGV programma heeft doorlopen en dat EWV Het Oosten werkt volgens de regelgeving zoals beschreven in de Algemene verordening Gegevensbescherming.